Przebieg kursu

Każdy kurs składa się z dwóch części. Z części teoretycznej, prowadzonej w postaci wykładów oraz części praktycznej, czyli samych jazd w ruchu drogowym. Wykłady powinny odbywać się w odpowiednio przystosowanej sali, w której w tym samym momencie nie będzie przebywało więcej niż dwudziestu kursantów. Zajęcia teoretyczne dla kategorii A i B trwają trzydzieści godzin szkolnych, czyli po czterdzieści pięć minut każda. Kursant na zajęciach teoretycznych poznaje ogólne zasady zachowania się na drodze, w oparciu o kodeks drogowy oraz podstawowe zagadnienia związane z obsługą i prowadzeniem samochodu. Część praktyczną kursu można również podzielić na dwie części, a mianowicie na naukę jazdy na placu manewrowym oraz naukę jazdy w ruchu drogowym. Jazdy trwają, dla kategorii A – dwadzieścia godzin zegarowych, natomiast dla kategorii B – trzydzieści godzin zegarowych. Na zajęciach praktycznych kursant ma nabyć wiedzę odnośnie ogólnego zachowania na drodze oraz umiejętnego przejazdu łuku na placu manewrowym, co należy do jednego z zadań egzaminacyjnych. Każdy kurs kończy się egzaminem wewnętrznym we własnej szkole jazdy.