Potrzebne dokumenty

Przed rozpoczęciem kursu nauki jazdy w wybranej przez kursanta szkole jazdy, należy zrobić odpowiednie badania lekarskie, których cena zazwyczaj wliczona jest w cenę całego kursu i większości szkół badanie te są robione na miejscu przez odpowiednio przeszkolonego lekarza. Następnie kursant podpisuje umowę ze szkołą jazdy, w której zawarte są punkty odnośnie ceny kursu, płatności, godzin, i tym podobnych. Po podpisaniu umowy kursant może przystąpić do rozpoczęcie nauki. Kolejnym dokumentem, jest pozytywna ocena egzaminu wewnętrznego, wystawiona przez upoważnioną osobę, zazwyczaj instruktora prowadzącego dany egzamin. Każdy kursant posiada również swoją kartę przebiegu kursu, w której odnotowane są godziny i obecności kursanta na wybranych zajęciach teoretycznych i późniejszych jazdach w ruchu drogowym. Wszystkie te dokumenty, po pozytywnie ukończonej nauce jazdy, a co za tym idzie całym kursie, wracają do kursanta, który udaje się z nimi do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.