Metody nauczania

W każdej szkole jazdy metody nauczania są zazwyczaj bardzo podobne. Na prowadzonych zajęciach teoretycznych, instruktor musi tak przekazać swoją wiedzę, aby każdy kursant zrozumiał poruszany temat i problem oraz posiadaną wiedzę umiejętnie umiał wykorzystać podczas zajęć praktycznych kursu. Instruktorzy, prowadzący wykłady mogą pomóc sobie różnego rodzaju filmami i animacjami lub innymi sposobami, aby dany wykład okazał się bardziej interesujący i zrozumiały dla wszystkich słuchaczy. Ponadto instruktor powinien przeprowadzać z kursantami odpowiednie testy, aby na bieżąco sprawdzać postępy słuchaczy. Jeśli chodzi o metody nauczania podczas części praktycznej to jest ich tak wiele, jak wielu jest instruktorów. Najważniejsze, aby podczas prowadzenia nauki jazdy, instruktor rzeczywiście nauczył kursanta prowadzić pojazd oraz ogólnych zachowań na drodze, w stopniu umożliwiającym pozytywne zdanie egzaminu państwowego. Sposoby i metody nauczania jazdy są więc ściśle uzależnione od przyzwyczajeń instruktora, zazwyczaj instruktorzy uczą swoich kursantów takich zachowań na drodze, jakie sami stosują.