Charakterystyka absolwenta kursu

Każdy kursant po ukończeniu nauki jazdy w wybranej przez siebie szkole jazdy, powinien posiąść cechy i nawyki, charakteryzujące przyszłego kierowcę. Według przepisów powinien dawać dowód na to że ogólnie zna i rozumie takie pojęcia jak, zachowanie ostrożności i kultury osobistej podczas poruszania się w ruchu drogowym, zasady zachowania określonej, bezpiecznej odległości między pojazdami, biorąc pod uwagę występujące warunki atmosferyczne oraz inne istotne fakty. Ponadto kursant powinien umieć szybko reagować i podejmować decyzje w sytuacjach stwarzających potencjalne zagrożenie na drodze dla niego samego i innych uczestników ruchu. Pomimo pojęć dobry absolwent powinien posiadać umiejętności z zakresu odpowiedniego przygotowania się do jazdy, biorąc pod uwagę sprawdzenie ogólnego stanu technicznego samochodu. Ponadto powinien umiejętnie włączać się do ruchu w bezpieczny sposób oraz ogólnie bezpiecznie wykonywać wszystkie potrzebne manewry na drodze, tak aby nie stwarzał zagrożenia dla żadnego innego uczestnika ruchu. Oceny wszystkich zachowań kursanta podczas prowadzenia pojazdu dokonuje instruktor, wystawiając odpowiednią kursantowi opinię.